Wednesday, May 01, 2002

برای من نوشتن که نوشته هام سخت خونده ميشه. بخاطر رنگ بک گراند. و ياد آوری کردن که مهمترين چيز در طراحی صفحه اينکه که نوشته ها راحت خونده بشن. قبول دارم. اما سايز فونت هم موثر باشه؟! بهر حال سايز فونت رو عوض کردم فعلا. اگه به نظر شما هنوز خوب نيست، صفحه رو هم عوض می کنم . و در ضمن : متشکر

No comments: