Wednesday, April 17, 2002

بالاخره يه چيزی شد... اصلاح صفحه و لينکهای سمت چپ و اينا باشه به تدريج اضافه می کنم... فقط يک لينک رو فعلا درست کردم که يک پروژه گروهی من و دوستام هست. شرکت در يک مسابقه معماری بين دانشگاه ما و دانشگاه TU وين در اتريش.
علی پيروز بهم ياد داد که توی تمپلت چجوری بايد فارسی بنويسم. همينجا ازش تشکر می کنم...
فعلا همين

No comments: