Sunday, June 04, 2006

من یک کم خیلی عقب هستم! ببخشید! ولی دو تا فیلم بد دیدم که دوست دارم بنویسم هر دو بد بودن اینجا
- یه بوس کوچولوی بهمن فرمان آرا رو دیدم به لطف جستجوی آنلاین فیلم گوگل. راستش فکر نمی کردم به این بدی باشه، قبلا در موردش جسته و گریخته چیزهایی خونده بودم، ولی هیچ کدوم ننوشته بودن که این همه خوب نیست! اول اینکه به نظرم آقای گلستان هرکاری هم با آقای فرمان آرا کرده باشن (! چون این فیلم حتی به خصومت های شخصی می زد)، شایسته اینطور قضاوتها نیستن . اگرچه فیلم اونقدر ضعیف بود که قبل از هر چیز یک قضاوت منفی در مورد کارگردانش ایجاد می کرد! از پلات فیلم که بگذریم، اینقدر صحنه های دل نچسب و نامربوط به پلات داستان وجود داشت توی این فیلم -مثل صحنه های اصفهان و شیراز- که انسجام درستی هم برای فیلم نمی موند
و اما کد داوینچی (که اگه هنوز فیلم رو ندیدین، این اشتباه رو مرتکب نشین)، یک فیلم هالیوودی که حتی در رده خودش هم جزو فیلمهای خوب محسوب نمیشه. خوب البته فیلم بحث برانگیز بود خیلی و بنده هم کنجکاو. انصافا این ایده که مسیح ازدواج کرده و نشون دادن زن مسیح در تابلوی شام آخر داوینچی ایده جالبی بود که خوب البته هیچ ربطی به فیلم و کارگردان نداشت ، بلکه نویسنده کتاب دان بران این ایده جنجالی رو روی کاغذ آورده بود. فیلم در بعضی کشورها، (اون طور که همسایه لهستانیم میگه مثل لهستان) ممنوع شده پخشش و کلیسای کاتولیک هم شدیدا به پخشش اعتراض کرده.

No comments: