Sunday, April 02, 2006

خیلی بامزه است که بی بی سی پنجاه سال پیش به عنوان دروغ سیزده (البته نه سیزده، اول آپریل) یک مستند در مورد درخت اسپاگتی در سویس پخش کرده و متعاقبش کلی تلفن بهش شده که ما چه جوری می تونیم از این درخت ها بخریم و داشته باشیم
فیلم رو اینجا ببینید

No comments: