Friday, January 14, 2005

دلم نمياد اينو اينجا ننويسم:
كار محمد رحمانيان واقعا عاليه." تئاتر آواز قوي آنتوان چخوف" رو مي گم. يكي از اون كارهاي خيلي خوبه در تئاترهايي كه ديدم و واقعا حق مطلب رو در مورد چخوف ادا كرده. به جرات مي تونم بگم كاري بود كه تونست بعد از مدتها تئاتر چخوف رو به من بشناسونه. متن عاليه،‌ بازي ها عالي هستن (مهتاب نصيرپور و حبيب رضايي و سينا رازاني) كه هر سه خيلي خوب بازي مي كنن. طراحي صحنه خوبه و از همه مهمتر،‌اين تئاتر پر از ايده است. ايده نورپردازيش فوق العاده است و ايده عروسك ها هم..
تئاتر آواز قوي آنتوان چخوف به هر حال در گروه تئاترهاي تجربي قرار مي گيره .
اگه هنوز اجرا مي شه توصيه مي كنم از دستش ندين.

No comments: